Grafiek

Grafiek verdient nog steeds haar plaats in de actuele beeldende kunst en is evenwaardig met de andere artistieke disciplines. Ooit werd ze de kamermuziek van de plastische kunsten genoemd. Grafiek is sterk verweven met de schilderkunst. De grenslijnen zijn inderdaad dun, maar ze heeft toch een eigen aard. Grafiek is niet zomaar een afbeelding van een beeld of een schilderij, uitgevoerd in een druktechniek. Elke discipline moet een zelfstandige kunstuiting blijven.


In mijn recente grafische werken wil ik respect voor de traditie tonen, maar ook oog hebben voor vernieuwing.


Ik maak liefst gebruik van een gemengde techniek. Zo kan, naast vele andere combinaties, een ets (diepdruk) met een houtsnede (hoogdruk) gecombineerd worden. Ook de blinddruk is een van mijn favoriete procedés. Subtiel evenwicht is noodzakelijk, zodat de verschillende werkwijzen op elkaar inwerken. Door onverwachte combinaties van verschillende elementen verkrijg ik een wisselwerking tussen werkelijkheid en abstractie. Mijn huidige grafiek is vaak uit beeldfragmenten samengesteld. Telkens wil ik openstaan voor het nieuwe om mijn kennis te verruimen. Uit mijn fascinatie voor poëzie ontstonden een reeks bibliofiele uitgaven. Beeld en woord versmelten tot één geheel zonder dat het woord nadrukkelijk wordt afgebeeld.


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail