Schilderen

Verwonderd naar de natuur blijven kijken en beseffen hoe verscheiden en afwisselend de natuur is, hoe alles van vorm en kleur verandert. Schilderen is het vangen van licht, de herinnering verzameld in het geheugen van het oog. De visuele werkelijkheid wordt tot het essentiële herleid, waarin de onderliggende gedachten in een nieuwe werkelijkheid zijn weergegeven.

Het schilderij is een zelfonderzoek, een momentopname die reeds de kiemen van een volgende werk in zich draagt. Mijn schilderkunst gaat over de dualiteit tussen het aardse en het geestelijke. De innerlijke werkelijkheid wordt verwoord in kleur.


'De verf is beeld, het beeld is verf'


Ik combineer een vooropgesteld idee met intuïtie. Toeval is noodzakelijk, maakt schilderen boeiend, leidt tot vinden, het ontdekken van een nieuwe werkelijkheid. Ieder nieuw schilderij is een zoektocht naar oplossingen voor de verhoudingen en spanningen tussen verschillende elementen van de compositie.
Men moet de zaken reduceren om er de essentie van te voelen.
Door contrasten tussen dikke en dunne verflagen, nu eens etherisch verfijnd, dan weer met krachtige accenten, ontstaat een spel van materie en vorm. Door de talloze over elkaar liggende (transparante) verflagen krijgt men een gevoel van diepte.
De beweging van de verf is hier uiterste belangrijk. Het centrum waar de banen samenvloeien, waar de verf zich concentreert, verdikt en van kleur verandert, geeft de suggestie van een derde dimensie. Ze stralen een energieke dynamiek uit van een gesuggereerde beweging en tegelijk zijn ze bevroren stilte. De innerlijke coherentie tussen vorm en kleur, de inhoudelijke samenhang brengt beelden te voorschijn die ontstaan zijn uit bewuste en onbewuste momenten.


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail